Inrit en terrassen met oude gebakken keiklinker gelegd (vakantie woning).