Herbestraten van gebakken dikformaat na de aanleg van een waterleiding